Bài viết

,

Casino Nam Hội An được xây dựng trên diện tích gần 1.000 ha với 4 tỷ USD.

Thông tin được đưa ra trong buổi giới thiệu “siêu”…

Portfolio Items

,

Vinpearl Nam Hội An

⛳️ Bình Dương, Thăng Bình, Hội An, Quảng Nam