,

Casino Nam Hội An được xây dựng trên diện tích gần 1.000 ha với 4 tỷ USD.

Thông tin được đưa ra trong buổi giới thiệu “siêu”…